Full Name
Bhavik Shah
Job Title
Principal
Company
Mind Share Partners
Bhavik Shah