Full Name
Freada Kapor Klein
Job Title
Founding Partner
Company
Kapor Capital
Freada Kapor Klein